Rt 4689/1933
Nedbale jednala učitelka, která si dala školními dětmi (9 - 11 letými) bez dozoru sekyrou sekat dřevo.

(Rozhodnutí ze dne 11.04.1933 , Zm IV 616/32)
Z odůvodnění:
Odvolací soud uvedl, že obžalovaná sama doznala, že jako učitelka ještě před rozhodným dnem požádala asi dvakrát své školní žáky, aby jí posekali dřevo, a dále, že doznala, že rozhodného dne byla kurátorem Ž. upozorněna, že školáci sekají dřevo. Odvolací soud zjistil, že žáci obžalované devítiletý P. D. a jedenáctiletý Š. G. rozhodného dne bez jejího rozkazu štípali pro ni dřevo a že ani na její vyzvání od toho neupustili. Odvolací soud zprostil obžalovanou obžaloby s tím odůvodněním, že obžalovaná ani si neuvědomila, ani si nemohla uvědomit nebezpečí z tohoto počínání žáků, neboť štípání dřeva není zřejmě nebezpečná práce a bývá vykonávaná denně takovými dětmi, jako byli v tomto případě školní žáci, v domácnostech venkovského lidu.

S tímto názorem nelze však souhlasit. Štípání dřeva sekyrou není nebezpečné pro dorostlé a zkušené osoby, ne však pro děti vě věku 9 až 11 roků, v jakém byli v tomto případě školní žáci. To, že někteří rodiče na vesnici dovolí tak mladým dětem štípat dřevo sekerou, nemůže se považovat za pravidlo, z kterého by bylo možno pro tento případ odvozovat závěry. I kdyby obžalovaná byla ještě velmi mladá, přece vzhledem k tomu, že se rozhodla vyučovat děti ve škole, měla si uvědomit nebezpečí, když děti budou pracovat sekerami, určenými pro dospělé lidi. Obžalovaná jinak doznala, že byla rozhodného dne kurátorem Ž. upozorněna na to, že školáci sekají dřevo, a že na tuto upozornění vyzvala je, aby se vrátili do školy. Z toho plyne, že si obžalovaná byla vědoma toho, že je nepřípustné, aby školáci vykonávali takovouto práci.

Z toho třeba dále uzavřít, že obžalovaná byla nebo aspoň měla si být vědomá nebezpečí pro zdraví a život školáků při práci se sekyrami a že proto neměla trpět, aby školáci pro ni tuto práci konali. Slovní výzvou, aby školáci tuto práci zanechali, obžalovaná nesplnila svoji povinnost, která jí byla uložena při dozoru nad školními dětmi. Poněvadž práce byla vykonávaná pro ni a školními dětmi, obžalovaná mohla jí lehce zabránit, kdyby se nespokojila s jednoduchou výzvou, ale kdyby energicky vystoupila s autoritou učitelky, nebo kdyby školákům odňala možnost dalšího štípání dřeva.