Rt 4679/1933
Propadnutí věci je v podstatě svou povahou vedlejším trestem, který nemůže stihnouti osobu na trestném činu nezúčastněnou, nelze proto vysloviti propadnutí věci, která pachateli (odsouzenému) nenáleží, nýbrž byla jím odcizena jiné osobě.

(Rozhodnutí ze dne 1.04.1933 , Zm II 20/33)
Z odůvodnění:
Propadnutí v podstatě je svou povahou trestem vedlejším. Tento trest ovšem vzhldem k ustanovení § 31 tr. zák. nemůže stihnouti osobu na trestném činu nijak nezúčastněnou. V případě, o nějž jde, bylo zjištěno, že radiový přístroj, jehož propadnutí bylo rozsudkem krajského soudu v Olomouci s počátku uvedeným vysloveno, byl majetkem Egona R-a, že mu přístroj ten byl obžalovaným ukraden, a plyne z obsahu spisů dále, že Egon R. přístroj ten přechovával oprávněně maje k tomu koncesi příslušného poštovního a telegrafního úřadu. Tím je řečeno, že Egon R. na trestném činu obžalovaného neměl nijaké účastenství, a nemůže ho proto stihnouti žádný trst. Ostatně také brání výroku o propadnutí přístroje jemu náležejícího ustanovení § 367 tr. ř., podle něhož věc, o niž se soud přesvědčí, že náleží osobě trestným činem odsouzeného poškozené, a jež se najde u obviněného, má býti poškozenému vrácena. Vrácením bude restituován původní stav kontrolovaného přechovávání rediotelefonního přístroje Egonem R-em, a tím odpadne veškerá obav, že by přístroje osob neoprávněná mohla zneužíti.