Rt 4675/1933
Státní lesní hajný není veřejným úředníkem ve smyslu trestního zákona.

(Rozhodnutí ze dne 28.03.1933 , Zm IV 132/33) Z odůvodnění:
Soudy nižších stolic použily kvalifikaci podle § 473 tr. zák., neboť považovaly obžalovaného jako výpomocného státního lesního hajného, který konal službu ve státním lese, za veřejného úředníka.

Koho je možno ve smyslu trestního zákona - v tomto případě ve smyslu § 473 tr. zák. pokládat za veřejného úředníka, určuje § 461 tr. zák. Jsou to jednak ty osoby, které podle svého úřadu, služby, nebo zvláštního pověření jsou zavázané provádět státní úkoly veřejné správy anebo spravedlnosti, municipia nebo obce.

Tato kvalifikace u obžalovaného vůbec chybí, neboť obhospodařování státních lesů nemá s těmito úkoly veřejné správy nic společného, když jde o výdělečný podnik hospodářsky, státem jako jiným majitelem lesa obhospodařovaný za stejných zákonných kautiel a předpisů.

V souzeném případě není tvrzené, ani ze zjištěných skutkových okolností to neplyne, že by byl měl státní majetek, na kterém byl obžalovaný výpomocným hajným, nějaké takové určení, pro veřejné blaho anebo zájmy vymezené, které právě zřízencem na majetku takovém dodává charakter veřejných úředníků ve smyslu trestního zákona. V tomto případě jde - jako už bylo vyslovené - jen o celkem hospodářsky podnik výdělečný, státem ve vlastní režii vedený. Není důvodu, aby zřízence na takovém podniku byli ve smyslu trestního zákona jinak kvalifikovaní než zřízenci na jiných podnicích toho stejného druhu a určení. Neprávem proto činy obžalovaného, kterého není možno pokládat za veřejného úředník, byly kvalifikované jako přečiny zneužití úřední moci podle § 473 tr. zák.