Rt 4655/1933
Nekalá soutěž. Pokud pachatel užil věci jež byly zhotoveny u jejího bývalého zaměstnavatele jen pro vlastní potřebu a že podle těchto věcí nezhotoví jiné věci pro své zákazníky, nejedná za účelem soutěže, tedy v úmyslu směřujícím k soutěži

(Rozhodnutí ze dne 11.03.1933 , Zm I 409/31)
Z odůvodnění:
S hlediska zmatku čís. 9 a) § 281 tr. ř. vytýká stěžovatelka, že soud porušil zákon po případě ho nesprávně použil (vyložil), dospěv k názoru, že schází tu důležitá složka skutkové podstaty přečinu podle § 31 odst. 2 zák. proti nekalé soutěži, totiž, že obžalovaná jednala za účelem soutěže. Soud zjistil, že obžalovaná ještě v době, když byla ve službách soukromé obžalobkyně, ušila, po případě dala zhotoviti šaty v rozsudku uvedené pro sebe, že tyto šaty nosila jen pro vlastní potřebu, a že podle těchto šatů nebyly zhotoveny šaty pro její zákazníky. Na základě těchto zjištění nabyl přesvědčení, že obžalovaná nejednala za účelem soutěže.

Soutěž v hospodářském smyslu je boj několika (nejméně dvou) osob nebo skupin osob, z nichž jedna snaží se před druhou nabýti přednosti. Pojem "za účelem soutěže" vyžaduje, by tu bylo jednání, které je na venek způsobilé, sloužiti účelům soutěže a by, pachatel předsevzal tato jednání v úmyslu směřujícím k soutěži. Je-li tedy zjištěno, že obžalovaná nosila šaty pro ni zhotovené jen pro vlastní potřebu a že podle těchto šatů nebyly zhotoveny šaty pro její zákazníky, je správný i právní závěr soudu, o tato zjištění opřený, že obžalovaná nejednala za účelem soutěže, tedy v úmyslu směřujícím k soutěži. Pokud stěžovatelka při doličování tohoto zmatku hmotně-právního proti předpisu § 288 odst. 2, č. 3 tr. ř. vychází z předpokladu soudem nezjištěného, že obžalovaná používala kopírované modely pro účely svého závodu, neprovádí tento zmatek po zákonu.