Rt 4637/1933
I. Kandidát, který řidičskou zkouškou měl teprve osvědčit svoji dovednost při řízení motorového vozidla, není trestně zodpovědný za úraz, způsobený třetím osobám pouze jeho nedovedností.

II. Zkušební komisař taktéž nezodpovídá za následky přivoděné jen nedovedností zkoušeného, když nebylo v jeho moci jim zabránit.

(Rozhodnutí ze dne 22.02.1933 , Zm IV 574/32)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti obžalovaného M. O. bylo podle § 33 I. odst. nov. k tr. ř. vyhověno, pokud důvodem zmatečnosti podle § 385 čís. 1 a) tr. ř. uplatňuje beztrestnost obžalovaného.

Rozsudky nižších soudů shledaly vinu obžalovaného v tom, že, když při řidičské zkoušce, kterou skládal před spoluobžalovaným inž. Š. N. jako úředním zkušebním komisařem, jel z vedlejší cesty na hlavní silnici, při zatáčení na levou stranu vjel s vozem až na pravou stranu silnice a nedal přednost V. S-ovi, který na hlavní silnici jel na motorce v opačném směru jízdy obžalovaného a srazil se tak - byť na svojí levé straně - s autem obžalovaným řízeným.

Úloha obžalovaného M. O., který zkouškou měl teprve osvědčit svojí způsobilost k řízení automobilu, byla tedy ve smyslu předpisů ta, aby s automobilem zahnul malým obloukem na levou stranu silnice, při normálním provedení tohoto úkolu neměl obžalovaný vůbec přejet až na druhou stranu silnice, po níž ve směru své jízdy jel poškozený na motorce. Když by se obžalovanému bylo podařilo udržet auto při zatáčce do leva na své levé straně silnice, nebyl by přišel poškozenému, jedoucímu na druhé straně, vůbec do cesty a není možno dovozovat jeho vinu na tom základě, že nedal V. S-ovi na hlavní silnici přednost, tuto povinnost by měl jen v tom případě, když by měl hlavní silnici s vedlejší cesty křížem celou přejet, což tu ale nebylo.

V tom, že se mu jako žákovi, který měl teprve osvědčit zkouškou svoji dovednost v řízení vozu, nepodařilo, přestože jel pomalu, vytočit předepsanou malou zatáčku do levé strany silnice tak, aby zůstal na levé straně a nevjel do cesty motocyklistovi, jedoucímu na druhé straně silnice, není možné shledat nedbalost, za kterou by byl obžalovaný M. O. pro nastalý úraz motocyklisty V. S-a trestně zodpovědný. Protože tedy nebylo u obžalovaného M. O. shledáno zavinění, vyžadované k trestní zodpovědnosti podle § 310 tr. zák., bylo jeho zmateční stížnosti z důvodu zmatečnosti podle § 385 čís. 1 a) tr. ř. vyhověno a byl vynesen osvobozující rozsudek.

Toto opatření muselo být z úřední povinnosti pro vzájemnou spojitost učiněné i u obžalovaného inž. Š. N., přestože on zmateční stížnost nepodal. Tento obžalovaný, který účinkoval při zkoušce obžalovaného M. O. jako zkušební komisař, není vůbec zodpovědný za následky, přivoděné pouze nedovedností zkoušeného, který měl právě poznat a posoudit jako zkušební komisař, když nebylo v jeho moci tomuto následku zabránit. V tomto ohledu není však možno uznat jeho nedbalost ani v tom, co udělal, aby už nastavší srážce zabránil, když se snažil podle možnosti napravit chybu M. O-u trhnutím volantem, což se mu však nepodařilo, neboť poškozený V. S. se už s autem srazil. Pro nedostatek jakékoliv nedbalosti ve smyslu § 310 tr. zák. byl inž. Š. N. také z obžaloby osvobozen.