Rt 4625/1933
Vyslovil-li soud pravoplatně, že se podmínečně odsouzený ve zkušební lhůtě osvědčil, nemůže dodatečně, když byl onen pachatel znova odsouzen - a to pro přečin spáchaný ve zkušební lhůtě - naříditi výkon onoho prvého, podmínečně odloženého trestu.

(Rozhodnutí ze dne 8.02.1933 , Zm IV 533/32)
Z odůvodnění:
Podle trestních spisů okresního soudu v Mukačevě č. T V 291/28 a T V 795/30 byl I. L. rozsudkem okresního soudu v Mukačevě ze dne 16. srpna 1928 č. T V 291/28/10 odsouzen pro přečin krádeže, spáchaný dne 2. února 1928, do vězení na 15 dnů podmínečně na zkušební dobu 2 roků. Usnesením ze dne 17. srpna 1930 čís. T V 291/28-13 vyslovil tento okresní soud podle odst. 2 § 8 zák. č. 562/1919 Sb. z. a n., že se podmínečně odsouzený I. L. ve zkušební době osvědčil. Toto usnesení nabylo moci práva. I. L. byl později rozsudkem okresního soudu v Mukačevě ze dne 17. dubna 1931 čís. T V 795/30-2 odsouzen pro přečin urážky na cti spáchaný dne 3. června 1930 k peněžitému trestu 100 Kč, po případě na 5 dní vězení podmínečně na zkušební dobu 1 roku. Usnesením ze dne 1. října 1931 č. T V 795/30-7 nařídil okresní soud podle § 6 zák. č. 562/1919 Sb. z. a n. výkon obou trestů, uložených shora uvedenými rozsudky v trestních věcech T V 291/28 a T V 795/30 s tím odůvodněním, že odsouzený I. L. ve zkušební době spáchal přečin urážky na cti. I toto usnesení nabylo moci práva.

Tímto usnesením posléz uvedeným, pokud nařizuje výkon trestu vězení v trvání 15 dnů, uloženého rozsudkem ze dne 16. srpna 1928 č. T V 291/28-10, byl porušen zákon v ustanovení § 6 zák. č. 562/1919 Sb. z. a n. Především dlužno podotknouti, že citování § 6 zák. č. 562/1919 Sb. z. a n. nebylo tu na místě, poněvadž tento předpis vztahuje se pouze na případy, v kterých ještě nebylo rozhodnuto, zda trest podmínečně odložení má býti vykonán, či nikoliv, ne však na případy, v kterých bylo už pravomocně rozhodnuto, jako v tomto případě, že se odsouzený ve zkušební době osvědčil.