Rt 4615/1933
Výkřiky: "Vy psi, vy české svině...", směřující proti úředním orgánům, zakročujícím proti pachateli, jenž se na nich dopustil zároveň násilí a nebezpečně jim vyhrožoval, jsou jen urážkou oněch úředních osob, tvořící v souvislosti s útokem jednotnou činnost, nelze je posuzovati samostatně jako popuzování k zášti proti skupině obyvatelů podle § 14 čís. 3 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n.

(Rozhodnutí ze dne 2.02.1933 , Zm IV 586/32)
Z odůvodnění:
Obžalovaná si stěžuje do výroku o nepovolení podmíněného odkladu výkonu trestu (§ 385 č. 2 tr. ř.). Nejvyšší soud, přezkoumávaje rozsudku soudů nižších stolic, shledal, že trpí v neprospěch obžalované zmatkem podle § 385 č. 1 b) tr. ř. ve výroku, jímž byla obžalovaná uznána vinnou pro výkřiky: "Vy psi, vy české snivě, vy byste všechny chudé lidi sežrali" přečinem rušení obecného míru podle § 14 č. 3 zák. na ochr. rep. toto ustanovení chrání jednotlivé skupiny obyvat elstva před popuzováním k zášti pro jejich národnost a t. d., v souzeném případě však výkřiky obžalované, jak se z celého průběhu události i z výroků samých podává, směřovaly jen proti zakročujícím orgánům vrchnosti, bernímu exekutorovi J. K. a četnickému strážmistrovi J. K. pro výkon jejich povolání, pro který je obžalovaná napadla též způsobem násilným a nebezpečným vyhrožováním.

Jednání toto bylo tudíž vedeno jednotným cílem jen proti jmenovaným dvěma úředním osobám, není tu tedy popuzování k zášti proti skupině obyvatelstva, ale jen urážka úředních osob.