Rt 4598/1933
Svědectví státního úředníka je neplatné (§ 151 č. 2, 120 tr. ř.) jen v těch částech, jimiž vyjevil poznatky a postřehy, které z důvodu úředního tajemství vyjeviti nesměl.

(Rozhodnutí ze dne 23.01.1933 , Zm I 897/32)
Z odůvodnění:
Zakazuje trestní řád v § 151 čís. 2 soudům pod následkem neplatnosti výpovědi, by nevyslýchaly - nebyl-li dotčený svědek závazku k úřední mlčenlivosti platně zproštěn - státní úředníky jako svědky, kdyby svým svědectvím porušili úřední tajemství jim uložené. Ani pokud mají býti nebo třeba byly učiněny předmětem svědeckého výslechu postřehy a poznatky, jež učinil státní úředník u výkonu svého úřadu nebo z příčiny svého úředního stavu (povolání) a v souvislosti se svým úřadem, není nepřípustnost výslechu nebo třeba neplatnost výpovědi povšechná a nepodmíněná.

Nepřípustným bude výslech a bude nutno, by si soud opatřil souhlas činitele, který může svědka zprostiti povinnosti k úřední mlčenlivosti, jen tehdá a jen, pokud je samotným svědkem anebo jinak poukázáno k tomu, že se zamýšlený výslech dotkne postřehů nebo poznatků, jejichž vyjevením poruší svědek úřední tajemství. A stejně jest vydané svědectví státního úředníka neplatné jen tehdy, když a jen v oněch částech, jimiž vyjevil poznatky a postřehy, které z důvodu úředního tajemství vyjeviti nesměl.