Rt 4592/1933
Z opětovného nezákonného vyhlášení rozsudku nemůže obžalovaný odvozovat pro sebe běh nové lhůty k podání opravného prostředku.

(Rozhodnutí ze dne 18.01.1933 , Zm IV 607/32)
Z odůvodnění:
Rozsudkem vrchního soudu byl obžalovaný J. T., který byl rozsudkem soudu první stolice obžaloby zproštěn, odsouzen pro přečin rušení obecního klidu podle § 14 čís. 1 zák. na ochr. rep. Hlavní odvolací řízení bylo konáno v nepřítomnosti obžalovaného za podmínek § 1 zák. č. 8/1924 Sb. z. a n. Odsuzující rozsudek byl obžalovanému doručen s řádným poučením o opravných prostředcích podle form. 167/2 dne 2. března 1932. Protože obžalovaný proti rozsudku vrchního soudu v 8denní lhůtě, stanovené v § 4 zák. č. 8/1924 a počítané od doručení rozsudku, opravný prostředek neohlásil, stal se ohledně něho rozsudek právoplatný. Dne 10. října 1932 určeném zřejmě k jednání o podmíněném odsouzení byl však obžalovanému rozsudek druhé stolice znovu vyhlášený, na což obžalovaný prohlásil, že podává proti rozsudku vrchního soudu zmateční stížnost, protože je nevinný. Ohlášení zmateční stížnosti je opožděné, neboť pro obžalovaného uplynula lhůta k ohlášení zmateční stížnosti po uplynutí 8 dní počítaných od řádného doručení rozsudku, tedy dnem 10. března 1932. Nebylo žádného zákonného důvodu k opětovnému vyhlášení rozsudku obžalovanému a obžalovaný nemůže počítat novou lhůtu k ohlášení zmateční stížnosti od tohoto právně bezúčinného vyhlášení rozsudku.