Rt 452/1921
Vlakvedoucí může dáti znamení k odjezdu vlaku pouze se svolením službu konajícího úředníka.

( Rozhodnutí Kr I 819/20, 23.05.1921 )
Z odůvodnění:
Po stránce věcné stížnost dovozuje, že obžalovaný zachoval se dle návodu pro službu vlakovou čís. XX, dav znamení k odjedu vlaku ze stanice teprve, když přijal od aspiranta Ch. vzkaz úředníka, konajícího dopravní službu, že vlak může odjeti ze stanice. Sdělení Ch. pokládal prý za povolení k odjezdu tím spíše, že dopravní úředník odjezd vlaku dodatečně schválil, nedav znamení zastavovacího. Poněvadž vlak stál v nádraží 3 minuty místo jedné, vše k odjezdu vlaku bylo připraveno, nikdo nenastupoval, je prý pravděpodobno, že také průvodčí dal zdvižením ruky znamení k odjezdu.

Za těchto okolností nemohl prý obžalovaný věděti, ba ani tušiti, že by tím, že dal znamení k odjezdu, mohlo vzejíti zranění V., kterou neviděl nastupovati. Naopak myslel si, že je vše v pořádku a nedalo se mysliti, že po tří minutové zastávce bude ještě někdo nastupovati.

První soud nezjistil, že obžalovaný dostal od úředníka konajícího službu rozkaz, že může odjeti ze stanice, nýbrž naopak zjistil výpověďmi celé řady svědků, že nevyčkal předepsaného svolení úředníka dopravního a dal předčasně znamení k odjezdu.

Dle čís 120 předpisů o dopravní službě (XIX) smí dáti vlakvedoucí znamení k odjezdu vlaků pouze se svolením službu konajícího úředníka. Neomlouvá ho ani, že úředník službu konající, proti předčasnému odjezdu neprotestoval, bylať povinnost obžalovaného, by za všech okolností vyčkal předepsaného svolení a zachoval se podle služebních předpisů.

Poněvadž dotyčné předpisy dopravní jsou dány k ochraně života a tělesné bezpečnosti a obžalovaný je musil znáti, mohl také předvídati, že, nebude-li jich dbáti snadno může vyvolati nebezpečí, jemuž právě šetřením předpisů má zabrániti.

Nemůže se proto také omlouvati tím, že V. neviděl a že byl přesvědčen, že je vše v pořádku. Nejen při normální obezřelosti, nýbrž hlavně právě na základě služebních předpisů měl obžalovaný možnost předvídati nebezpečenství, které může vzejíti, dá-li svolení k odjezdu vlaku svémocně, nevyčkav předepsaného souhlasu úředníka službu konajícího.

Svým jednáním neosvědčil potřebné opatrnosti a musí se zodpovídati dle §§ 335 a 337 tr. zák.