Rt 43/1919
Souhlasil-li obžalovaný, aby při hlavním přelíčení byly čteny protokoly o seznáních svědků, nemůže se dovolávati zmatku dle § 281 č. 4 tr. ř. z toho důvodu, že protokoly ty byly při hlavním přelíčení přes odpor obhájcův čteny a že soud nevyhověl návrhu, by za účelem výslechu těchto svědků bylo hlavní přelíčení odročeno.
( Rozhodnutí Kr I 123/19, 15. 4. 1919 )

Z odůvodnění:
Důvody zmatku shledává stížnost v tom, že při hlavním přelíčení ve smyslu návrhu ve spise obžalovacím učiněného čteny byly protokoly svědků přes to, že obhájce se čtením jich nesouhlasil a při hlavním přelíčení činil návrh, aby líčení bylo odročeno a aby svědkové ti ku příštímu líčení byly předvoláni.

Pokud se toho týče, navrhoval sice obhájce podáním, aby ku hlavnímu přelíčení byli svědci tito předvoláni, podání to však jednak učiněno bylo po prvním hlavním přelíčení v této trestní věci nařízeném, kdy ve spise obžalovacím navrženo bylo čtení výpovědí svědků, dají- li obžalovaní k tomu své svolení a předtím obžalovaní se čtením souhlasili. Nebylo tudíž zamítnutím nějaké pravidlo řízení trestního, jehož šetřiti káže podstata řízení, zanedbáno, poněvadž souhlas ohledně nějakého průvodu udělený dodatečným odvoláním odstraniti nelze. Ostatně dle protokolu o konečném hlavním líčení byly veškeré tyto protokoly svědecké na konec přečteny za souhlasu stran.