Rt 4293/1931
Nejde o čin spáchaný na místě veřejném a snadno přístupném za okolností, že snadno mohl býti pozorován od třetích osob, byl-li čin spáchán v noci v opuštěné novostavbě, do níž jen náhodou nahlédl policejní orgán.

(Rozhodnutí ze dne 2.10.1931 , Zm II 334/30)
Z odůvodnění:
Nalézací soud dospěl k přesvědčení, že jest tu i skutková podstata přestupku podle § 516 tr. zák., an se obžalovaný dopustil činu v otevřené novostavbě, kamž mohl každou chvíli někdo vniknouti, jakž se i stalo, neboť i svědek Jan S. se tam bez další překážky dostal a obžalovaného při činu zastihl. S touto možností musel podle názoru nalézacího soudu obžalovaný počítati, an jednal v prostoru tak přístupném. Zmateční stížnost proti tomu namítá s hlediska zmatku podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., že zjištěními rozsudku není opodstatněna zákonná známka "způsobilost vzbuditi veřejné pohoršení" ani v subjektivním ani v objektivním směru, uváží-li se, že se čin stal v noci v úplně opuštěné novostavbě, do níž jen náhodou nahlédl policejní orgán, tedy nikoliv na místě veřejně přístupném a za okolností, že obžalovaný nemohl tušiti, že bude viděn. V tomto směru je zmateční stížnost odůvodněna.

Ke skutkové podstatě přestupku podle § 516 tr. zák. sice stačí, byl-li čin spáchán na místě veřejném a snadno přístupném. V souzeném případě však byl čin spáchán v novostavbě za doby noční o 1/2 3. hodině. Podle povšechných zkušeností je známo, že novostavba v době noční není právě místem, o němž by bylo lze tvrditi a míti za to, že jest to místo všeobecně a snadno přístupné, tím méně lze tvrditi, že obžalovaný za těchto okolností a na takovém místě musel počítati s možností, že tam bude při činu v té době zastižen. Že tam vnikl Jan S., nemůže býti důkazem toho, že tam každou chvíli mohl někdo vniknouti, jak tvrdí rozsudek nalézacího soudu, neboť Jan S. tam přišel jako policejní hlídka u výkonu své služby. Ani jinak nebylo zjištěno ani nevyšlo v řízení na jevo nic, z čeho by byl musel obžalovaný předpokládati, že se o jeho činu někdo doví nebo že bude někým pozorován, jeť zřejmo, že se na toto místo uchýlil s D-em právě proto, by se před veřejností ukryl. Z toho vyplývá, že v souzeném případě není dána na základě zjištěných skutečností ani objektivní ani subjektivní skutková podstata přestupku § 516 tr. zák., bylo proto zmateční stížnosti v tomto směru vyhověti a napadený rozsudek ve výroku o vině pro přestupek podle § 516 tr. zák. zrušiti.