Rt 4285/1931
K pojmu zločinu ve smyslu § 5 tr. zák. se sice nevyžaduje, by návodce zlý skutek, k jehož spáchání směřují jeho vůle a působení na pachatele, určil do všech podrobností, najmě, pokud jde o jeho předmět, rozsah, místo a čas, jest však nezbytným předpokladem nastrojení, by vybídnutí směřovalo k trestné činnosti určitého druhu, rovněž jest nezbytným předpokladem trestné pomoci podle § 5 tr. zák., by pomocník úmyslně přispěl prostředky § 5 tr. zák. k bezpečnému vykonání zločinu určitého druhu.

(Rozhodnutí ze dne 25.09.1931 , Zm I 232/31)
Z odůvodnění:
Stěžovatelé byli uznáni vinnými hledíc k § 5 tr. zák. jako návodci a pomocníci zločinu veřejného násilí podle § 83 tr. zák., spáchaného spoluobžalovanými Antonínem H-em, Josefem K-ou a Rudolfem P-em tím, že dne 23. srpna 1927 v S. ve vzájemném srozumění s jinými pomocníky se zbraní vtrhli do cizího domu, do domu Josefa B-a a do příbytku D. Jaroslava V-a, a tam vykonali násilí na V-ovi a na jiných lidech domácích. Podle správného výkladu zákona se sice k pojmu "nastrojení" zločinu nevyžaduje, by návodce zlý skutek, k jehož spáchání směřují jeho vůle a působení na pachatele, určil do všech podrobností, najmě, pokud jde o jeho předmět, rozsah, místo a čas, nezbytným předpokladem nastrojení však jest, by vybídnutí směřovalo k trestné činnosti určitého druhu, rovněž jest nezbytným předpokladem trestné pomoci podle § 5 tr. zák., by pomocník úmyslně přispěl různými v § 5 tr. zák. uvedenými prostředky k bezpečnému vykonání zločinu určitého druhu.

Použije-li se těchto právních zásad na souzený případ, je na snadě, že předpokladem odsuzujícího výroku pro návod a pomoc při zločinu podle § 83 tr. zák. jest zjištění, že stěžovatelé vybídli hlavní pachatele právě k tomu, by se násilím v § 83 tr. zák. naznačeným zmocnili dokumentů Dr. V-a, a že k bezpečnému vykonání právě tohoto násilného vpádu do domu B-a a do příbytku Dr. V-a vědomě svou činností přispěli.