Rt 4277/1931
Opravný prostředek odvolání z rozsudku okresního soudu předpokládá podle §§ 458 a 463 tr. ř. rozsudek řádně prohlášený (§ 466 tr. ř.). Bylo-li odvolání podáno z rozsudku, jenž nebyl řádně prohlášen, nýbrž stranám doručen jen písemně, jest řízení, jež bylo o něm zavedeno, zmatečné.

(Rozhodnutí ze dne 23.09.1931 , Zm I 702/31)
Z odůvodnění:
Anastazie H-ová podala dne 22. ledna 1931 u okresního soudu v Opočně na Julii U-ovou obžalobu pro urážku na cti. Po provedeném hlavním přelíčení dne 3. dubna 1931 prohlásil soudce usnesení, že rozsudek bude vydán písemně. Rozsudek byl vyhotoven, aniž bylo nařízeno veřejné líčení k prohlášení rozsudku až dne 11. dubna 1931, a obžalovaná Julie U-ová byla uznána vinnou přestupkem urážky na cti podle § 488 tr. zák. a odsouzena do vězení na 48 hodin, změněného podle § 261 tr. zák. v pokutu 50 Kč, podmínečně na 1 rok. Rozsudek byl doručen obhájci Dr. Karlu V-ovi ddne 13. května 1931. Teprve dne 21. května 1931 ohlásil a provedl Dr. V. odvolání z výroku o vině a trestu. Odvlání to bylo krajským soudem v Hradci Králové v neveřejném sezení dne 3. června 1931 jako opozděné podle § 469 tr. ř. odmítnuto. Postup okresního soudu, jenž rozsudek neprohlásil při veřejném roku, nýbrž doručil jej stranám jen písemně, porušuje zákon v ustanovení §§ 231, 268 a 458 tr. ř., podle nichž jest pro každý rozsudek nezbytnou podmínkou, by byl veřejně prohlášen. Než ani rozhodnutí krajského jako odvolacího soudu v Hradci Králové, jímž bylo odvolání odsouzené odmítnuto, nevyhovuje zákonu, neboť opravný prostředek odvolání z rozsudku okresního soudu předpokládá podle §§ 458 a 463 tr. ř. rozsudek řádně prohlášený, jehož tu však vůbec nebylo, a jest proto veškeré řízení od písemného vydání rozsudku až do nařízení odvolacího roku a vydání onoho rozhodnutí zmatečné, ano lze podle § 466 tr. ř. podati odvolání jen z prohlášeného rozsudku, nikoli z rozsudku, jenž nebyl podle zákona prohlášen. Bylo proto k návrhu generální prokuratury podle §§ 33, 292 a 479 tr. ř. uznati právem, jak se stalo.