Rt 4276/1931
Podle §§ 231, 268, 458 tr. ř. musí býti každý rozsudek veřejně prohlášen, nestalo-li se tak a rozsudek byl doručen stranám jen písemně, byl porušen zákon (§ 33 tr. ř.) v oněch ustanoveních.

(Rozhodnutí ze dne 23.09.1931 , Zm I 701/31)
Z odůvodnění:
Anna U-ová, zastoupená advokátem Dr. Karlem V-ou, podala na Anastazii H-ovou u okresního soudu v Opočně obžalobu pro urážku na cti. Při hlavním přelíčení dne 3. dubna 1931 skončil soudce průvodní řízení a prohlásil usnesení, že rozsudek bude vydán písemně. Aniž bylo nařízeno veřejné líčení k prohlášení rozsudku, byl dne 11. dubna 1931 vyhotoven a zástupci soukromé obžalobkyně Dr. V-ovi, jakož i obhájci Dr. Františku K-ovi dne 13. května 1931 doručen rozsudek, jímž byla obžalovaná Anastazie H-ová od obžaloby podle § 259 čís. 3 tr. ř. osvobozena. Postup okresního soudu, jenž neprohlásil rozsudek při veřejném roku, nýbrž doručil jej stranám jen písemně, porušil zákon v ustanoveních §§ 231, 268, 458 tr. ř., podle nichž jest pro každý rozsudek nezbytnou podmínkou, by byl veřejně prohlášen. Bylo proto k návrhu generální prokuratury podle §§ 33, 292 a 479 tr. ř. uznati právem, jak se stalo.