Rt 4274/1931
Veřejný úřad ve smyslu čl. V. zák. čís. 8/1863 nelze ztotožňovati s jednotlivými, v době urážky u úřadu činnými úředníky, ani s jich souhrnem.

(Rozhodnutí ze dne 22.09.1931 , Zm II 340/30)
Z odůvodnění:
Jest však stížnosti přiznati oprávnění, pokud napadla s hlediska § 281 čís. 9 a) tr. ř. výrok odsuzující obžalovaného Vilému H-u pro přestupek podle § 491 tr. zák. a čl. V zákona čís. 8-1863. Nehledíc k tomu, že výklad slova "vybrakování" v důvodech rozsudku neodpovídá obvyklému pojetí tohoto výrazu v obecné mluvě, jest přisvědčiti zmateční stížnosti v tom, že nelze v něm shledávati hanění policejního ředitelství v B., neboť podle stálé judikatury nejvyššího soudu nelze veřejný úřad ztotožňovati ani se souhrnem úředníků v době urážky u úřadu zaměstnaných, natož pak s jednotlivými u něho činnými úředníky nebo zřízenci. V tomto případě šlo dokonce, jak rozsudek zjišťuje, jen o výrok namířený proti úředníkům policejního ředitelství v B. k prohlídce vyslaným, tedy proti nepatrnému počtu úředníků policejního ředitelství. Soud nalézací tedy pochybil, ztotožňoval-li tyto úředníky s policejním ředitelstvím, uváděje: ".... dotýkal se lidské hodnoty úředníků policejního ředitelství v B. k prohlídce vyslaných, tedy policejního ředitelství".