Rt 4267/1931
§ 199 a) tr. zák. čelí již pouhému nebezpečí, jež nastává právnímu řádu tím, že se (třebaže bez úspěchu) vyvolává v jiné osobě zločinné rozhodnutí vydati křivé soudní svědectví, toto vzdálenější nebezpečí je tu, i když ono rozhodnutí nedoznalo ještě podrobného vyhrocení určením jednotlivých údajů o dotčených skutečnostech a o pramenech vědomosti o nich.

Svědectví je vyjevením (sdělením) smyslových postřehů i tehdy, má-li svědek o dosvědčených skutečnostech vědomost jen z doslechu (z druhé ruky).

(Rozhodnutí ze dne 18.09.1931 , Zm II 403/30)
Z odůvodnění:
Stížnost namítá, že stanovisko rozsudku, že nerozhoduje, zda jest objektivní pravdou či není to, co L. měl podle žádosti stěžovatelů dosvědčiti, jest v této povšechnosti nesprávné, a že by šlo o zločin § 199 a) tr. zák. teprve, kdyby byli stěžovatelé L-a žádali, by potvrdil, že dosvědčené skutečnosti zná z vlastního "názoru".

Než stížnost přehlíží, že svědectví je vyjevením (sdělením) smyslových postřehů i tehdy, má-li svědek o dosvědčených skutečnostech vědomost jen z doslechu (z druhé ruky), v kterémžto případě jsou přímé postřehy skutečnosti (děje) nahrazeny postřehy projevů toho, od něhož se svědek o skutečnosti dověděl. Ježto nebylo L-ovi o věci, o níž měl svědčiti, nic známo, ani z vlastních přímých postřehů, ani z doslechu -, což bylo podle rozsudečného zjištění stěžovatelům povědomo, - bylo by jeho kladné svědectví křivým bez rozdílu, zda jako pramen své vědomosti o dosvědčených skutečnostech udá vlastní postřehy či sdělení jiných osob. Ostatně jest si uvědomiti, že ucházení se o křivé svědectví ztroskotalo v samých počátcích. Že nedošlo k přesnějšímu naznačení obsahu vymáhaného svědectví, je lhostejno, protože § 199 a) tr. zák. čelí již pouhému nebezpečí, jež nastává právnímu řádu tím, že se (třebaže bez úspěchu) vyvolává v jiné osobě zločinné rozhodnutí vydati křivé soudní svědectví, toto vzdálenější nebezpečí je tu, i když ono rozhodnutí nedoznalo ještě podrobného vyhrocení určením jednotlivých údajů o dotčených skutečnostech a o pramenech vědomosti o nich.