Rt 4216/1931
Vzdal-li se jeden obžalovaný opravných prostředků, prohlásiv, že trest přijímá, nepozbývá toto prohlášení platnosti ani tím, že obhájce všech obžalovaných ihned po onom prohlášení opověděl zmateční stížnost, neuváděje, za kterého z obžalovaných .

(Rozhodnutí ze dne 23.06.1931 , Zm I 157/30)
Z odůvodnění:
V zápise protokolu o hlavním přelíčení jest uvedeno po prohlášení rozsudku, že obžalovaný Jan E. rozsudek přijímá, že obžalovaný Jindřich E. rozsudek nepřijímá a že obhájce ohlašuje zmateční stížnost a žádá doručení písemného rozsudku. Po doručení opisu rozsudku provedli oba obžalovaní zmateční stížnost. Protokol o hlavním přelíčení je úředním dokladem o všech prohlášeních a tvoří podle § 271 tr. ř. plný důkaz o tom, co se za hlavního přelíčení událo.

V souzeném případě jest správnost záznamu v protokolu o hlavním přelíčení, že obžalovaný Jan E. po prohlášení rozsudku výslovně trest přijal, mimo to potvrzena zprávou krajského soudu v Plzni. V tomto prohlášení obžalovaného Jana E-a, učiněném po prohlášení rozsudku, jest spatřovati vzdání se opravných prostředků, neboť přijetím rozsudku dal obžalovaný Jan E. určitě a jasně najevo, že uznává rozsudek i co do viny i co do trestu a že se jím necítí stížen v žádném směru.

Takové určité a jasné prohlášení, rovnající se vzdání se opravných prostředků, nelze později již odvolati, a nemohla jeho platnost a závaznost býti pozměněna tím, že obhájce obou obžalovaných po tomto prohlášení obžalovaného Jana E-a ihned ohlásil zmateční stížnost, neuváděje ani za koho, a že pak též obžalovaný Jan E. provedl zmateční stížnost v zákonné lhůtě.