Rt 4191/1931
Ustanovení § 248 tr. ř., že dosud nevyslechnutý svědek nemá býti přítomen při průvodním řízení při hlavním přelíčení, nevztahuje se na toho, ohledně něhož se soud ještě nerozhodl, že bude jako svědek slyšen.

(Rozhodnutí ze dne 5.06.1931 , Zm II 232/30)
Z odůvodnění:
Zmateční důvod podle § 281 čís. 4 tr. ř. spatřuje stížnost mimo jiné v tom, že přes ohražení stěžovatelky byli slyšeni jako svědci Rudolf a Růžena P-ovi, ač byli po celé hlavní přelíčení v soudní síni přítomni. Je pravda, že podle §§ 244, 248 tr. ř. nemají býti dosud nevyslechnutí svědci přítomni při průvodním řízení, prováděném při hlavním přelíčení, tato ustanovení nemohou se však vztahovati na osoby při přelíčení přítomné, které jsou teprve později jako svědci vedeny, před tím, než se soud rozhodl je jako svědky vyslýchati. Nemůže proto tato okolnost býti výslechu těchto osob na závadu.