Rt 4182/1931
Nezbytným předpokladem skutkové podstaty § 99 tr. zák. není, že bylo vyhrožováno osobě bojácné, záleží na tom, zda při objektivním uvážení všech okolností má ohrožený důvod míti za to, že vyhrůžka bude splněna, což lze vyvozovati nejen z povahy ohroženého, nýbrž i z důležitosti zla, jímž bylo hrozeno.

(Rozhodnutí ze dne 28.05.1931 , Zm I 909/30)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost obžalovaného není v právu, pokud se domnívá, že tu není způsobilost vyhrůžek, vzbuditi důvodnou obavu, ano nebylo zjištěno, že osoby, jimž bylo vyhrožováno, jsou zvlášť bojácné povahy, neníť nezbytným předpokladem skutkové podstaty § 99 tr. zák., že bylo vyhrožováno osobě bojácné, nýbrž záleží vždy na tom, zda při objektivním uvážení všech okolností má ohrožený důvod míti za to, že vyhrůžka bude splněna, což lze vyvozovati nejen z povahy ohroženého, nýbrž i z důležitosti zla, jímž bylo hrozeno.