Rt 4161/1931
Příčilo by se zásadě § 3 tr. ř., držeti se formalisticky přesného doslovu návrhu, je-li smysl návrhu podle jeho odůvodnění nepochybný.

(Rozhodnutí ze dne 12.05.1931 , Zm II 102/31)
Z odůvodnění:
Zrušovací soud shledává stížnost odůvodněnou, pokud uplatňuje zmatek podle čís. 5 § 344 tr. ř. Zmatek ten shledává stížnost v tom, že nebylo vyhověno návrhu obhájcovu, by soud dal znalcům (i soudním lékařům) otázku, zda udání svědkyně Rozalie M-ové vzhledem k tomu, jak se již při výslechu generalií přesvědčili, a jak svědkyně na otázky odpovídala, zasluhují víry. Jest sice správné, že by se návrh ten, kdyby byl posuzován jen podle svého doslovu, nemohl setkati s úspěchem. Označilť jako bod, o němž mají býti znalci slyšeni, věrohodnost svědkyně Rozalie M-ové, a domáhal se tak úkonu vypadajícího z rámce pojímací a posuzovací činnosti znalců, a příslušejícího podle zásah § 326 tr. ř. výlučně soudu.

Příčilo by se však zásadě § 3 tr. ř. držeti se tak formalisticky přesného doslovu návrhu v případě, kde je smysl návrhu podle jeho odůvodnění nepochybný. Poukazem k tomu, jak se svědkyně při výslechu chovala a jak na otázky odpovídala, tedy poukazem ke zmatenému chování svědkyně dal navrhovatel zřejmě najevo, že se domáhá toho, by výslechem znalců o duševním stavu svědkyně byla porotcům zjednána spolehlivější základna pro posouzení věrohodnosti této svědkyně pro souzený případ nanejvýš důležité.

Vždyť skoro jen na mimosoudních výpověděch této svědkyně, jak byly reprodukovány jinými svědky, byla vybudována obžaloba. Při tom se však vyskytly vážné pochybnosti o tom, zda jest tato svědkyně schopna spolehlivé chápavosti a správného projevu. Nemůžeť svědkyně podle protokolu o hlavním přelíčení ani spolehlivě udati, jak jest stará, kde bydlí, a, byvší upozorněna předsedou na odchylná udání v přípravném řízení, chce se vzdáliti, by se mohla zeptati, jak je stará, a ve kterém čísle bydlí, nemá podle výpovědi svědků "zdravý rozum", jest "slabá na hlavu" a pod., takže se zamítnutý návrh podle zřejmého smyslu týkal zjištění důležité okolnosti, a byla tím, že mu nebylo vyhověno, obhajoba zkrácena. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti a uznati, jak se stalo.