Rt 412/1921
Lhůtu dle § 221 tr.ř. jest zachovati pouze pokud jde o první hlavní přelíčení, nikoliv při jeho dalších pokračováních.

( Rozhodnutí Kr II 295/20, 7.04.1921 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost vytýká, že soud porušil předpis § 221 odstavec prvý tr.ř. tím, že doručil obžalovanému předvolání k hlavnímu přelíčení ustanovenému na dne 5. srpna 1920 teprve dne 4. srpna večer, takže mu nebyla zákonná lhůta k přípravě zachována.

Avšak ani ze znění ani z intence zákona nelze dovozovati, že by byl soud při novém obeslání obžalovaného k pokračování v hlavním přelíčení, z jakékoliv příčiny, odročeném, povinen zajistiti obžalovanému novou lhůtu k přípravě.

V daném případě byl obžalovaný poznovu obeslán k hlavnímu přelíčení ustanovenému na dne 9. července 1920, dne 29. června 1920. Měl tedy možnost náležitě se připraviti. Bylo-li hlavní přelíčení odročeno- lhostejno z jakého důvodu- stačilo, byl-li o novém přelíčení vyrozuměn včas, t.j. přede dnem přelíčení, což se stalo, a nebylo nutno znovu zachovávati lhůtu § 221 tr.ř., kterou zákon stanoví ve prospěch obžalovaného pouze u prvního hlavního přelíčení, nikoliv také ohledně jeho dalších pokračování.