Rt 4118/1931
Nabízel-li kdo ke koupi věc koupenou na splátky s výhradou vlastnictví, nedopouští se nedokonané zpronevěry, zamýšlel-li poslední splátku zapraviti ještě před uskutečněním zamýšleného prodeje nebo nejpozději současně s ním.

(Rozhodnutí ze dne 26.03.1931 , Zm II 116/30)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost namítá, že napadený rozsudek nezjišťuje, že stěžovatel jednal ve zlém úmyslu, jehož je třeba ke skutkové podstatě zločinu nedokonané zpronevěry. V tomto směru nelze jí upříti oprávnění.

Po stránce subjektivní vyžaduje se ke skutkové podstatě nedokonané zpronevěry, by pachatel měl úmysl věc mu svěřenou za sebou zadržeti nebo si přivlastniti, a by si byl vědom hmotné protiprávnosti svého jednání. Tyto náležitosti subjektivní skutkové podstaty zločinu stěžovateli za vinu kladeného nejsou rozsudkem zjištěny, stížnost má pravdu, tvrdíc, že zjištění rozsudku, podle něhož stěžovatel věda, že traktor není ještě jeho vlastnictvím, nabízel jej firmě W. a spol. ke koupi, po této stránce o sobě nestačí, ano není (mimo jiné) ani zjištěno, že stěžovatel nezamýšlel poslední splátku za traktor s výhradou vlastnictví prodavatelova na splátky koupený zaplatiti ještě před uskutečněním zamýšleného prodeje, nebo nejpozději současně s prodejem.