Rt 4117/1931
Není-li právně možné jednotně vyříditi sbíhající se trestné činy, an byl cizí státní příslušník souzen československým soudem jen pro trestné činy spáchané na zdejším státním území, nelze přihlížeti při výměře trestu k trestu uloženému rozsudkem v cizině, třebaže byly ony činy spáchány před vynesením tohoto rozsudku.

(Rozhodnutí ze dne 26.03.1931 , Zm I 904/30)
Z odůvodnění:
Rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. října 1930 byl obžalovaný uznán vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 174 II a), c), 176 II a) tr. zák., který spáchal dne 11. ledna 1929 v Českých Budějovicích. Před tím byl obžalovaný odsouzen pro jiný zločin (krádeže) dne 27. července 1929 krajským soudem trestním ve Vídni I do těžkého žaláře na dvě leta. Krajský soud v Českých Budějovicích při výměře trestu hleděl podle § 265 tr. ř. k trestu uloženému zemským trestním soudem vídeňským, a vyměřil obžalovanému jen dodatkový trest těžkého žaláře dvou měsíců.

Zmateční stížnost státního zastupitelství jest odůvodněna. Předpis § 265 tr. ř. jest jen důsledkem ustanovení §§ 34 a 35 tr. zák. (§ 267 tr. zák.) a § 56 tr. ř., a jest ho použíti, nelze-li soudu zároveň jednati o všech trestných činech pachatelových. Obžalovaný není československým státním příslušníkem, a byl československým soudem souzen jen pro trestné činy, spáchané na zdejším státním území (§ 37 tr. zák.). Krajský soud v Českých Budějovicích nebyl by oprávněn podle zásad hmotného práva souditi ho i pro jiné krádeže než pro ty, kterých se tu dopustil, a vynésti rozsudek o těch činech, pro které byl odsouzen zemským trestním soudem ve Vídni.

Nebylo-li však právně možné i jednotně vyříditi sbíhající se trestné činy pachatelovy, nebylo ani důvodu přihlížeti při vyměřování trestu k trestu uloženému rozsudkem v cizině, třebaže rozsudek zmateční stížností napadený uznával obžalovaného vinným trestným činem spáchaným před vynesením rozsudku u zemského trestního soudu ve Vídni. Poněvadž nalézací soud mylně posuzoval nově vyměřovaný trest jen jako dodatkový trest k trestu jinde pachateli uloženému a použil tak neprávem předpisu § 265 tr. ř.