Rt 4106/1931
Zasadil-li kdo do pozemku, by jej uchránil před vyšlapáním nebo zajížděním, na ohroženém místě u cesty kameny, jde o čin podle § 335 tr. zák. jen, byly-li kameny zasazeny tak, že ohrožovaly bezpečnost osob cestou jdoucích nebo jedoucích.

(Rozhodnutí ze dne 13.03.1931 , Zm I 11/31)
Z odůvodnění:
Rozsudek prvního soudu shledává přestupek podle § 335 tr. zák. v tom, že obvinění zasadili do veřejné cesty dva veliké ostré kameny, z nichž na jeden vjelo nákladní auto soukromého účastníka.

Obvinění se hájili tvrzením, že kameny nebyly zasazeny do veřejné cesty, nýbrž do pozemku jejich matky, a že veřejná vozová cesta vede poněkud dále na pravo, jak vidno ze situačního plánu, zhotoveného úředně oprávněným civilním geometrem. S tímto tvrzením se soud nevypořádal ani v rozsudku ani v řízení přípravném, při místním ohledání bylo jen zjištěno, že ony dva kameny jsou zasazeny do vyjeté koleje, zda jest kolej ta ve veřejné cestě, či mimo ni na pozemku matky obviněných, zjištěno nebylo. Jest tedy tvrzení rozsudkového výroku, že obvinění zasadili kameny do veřejné cesty, v rozporu se spisy.

Rozpor ten není bez významu pro posouzení subjektivního zavinění, jest na venkově vůbec obvyklé, že majitel pozemku, chtěje chrániti pozemek před vyšlapáváním nebo zajížděním do něho, postaví na ohroženém místě překážku, položí trní, natáhne drát, postaví zábradlí, vykope příkop, zasadí kameny a pod. Předpokládá se ovšem, že překážky ty jsou pro osoby chodící po tomto místě viditelné, a bylo by v zasazení oněch kamenů lze shledávati skutkovou podstatu činu podle § 335 tr. zák. jen, kdyby kameny ty byly zasazeny tak, že by ohrožovaly bezpečnost osob cestou tou jedoucích. V tom směru uvádějí rozsudkové důvody, že obhajoba obviněných, že jedoucí řidič auta při náležité opatrnosti mohl nárazu zameziti, kdyby byl řádně cestu před sebou pozoroval, jest nesprávná, neboť, jak na místě samém bylo viděti, zacláněly výhledu na kameny tráva a metlice, rostoucí na mezi.

Toto skutkové zjištění však odporuje tomu, co podle protokolu o místním ohledání bylo shledáno. Podle protokolu toho bylo shledáno, že tráva na mezi zacláněla kámen částečně, nikoli však celý. Byly-li kameny zasazeny tak, že byly z daleka viditelné, nelze v zasazení jich shledati ohrožení bezpečnosti povozů po cestě jedoucích, an je řidič povozu při náležité opatrnosti musil zavčas viděti, a najev na ně, dopustil se sám neopatrnosti, za kterou musí sám zodpovídati.