Rt 41/1919
K posouzení nutné opatrnosti při zacházení se zbraní.
( Rozhodnutí Kr I 69/19, 14. 4. 1919 )

Z odůvodnění:
Rozsudek opomenul zabývati se otázkami, kde revolver byl uschován, kdo jej uschoval a zda uschování, byl-li nabitý, bylo před dětmi a jinými neopatrnými a nezkušenými osobami dostatečné.

Trestnost osoby za uschování zodpovědné nevylučuje však souběžnou trestnost osoby neopatrné a nezkušené, pak-li i s její strany v konkrétním případě neopatrně bylo si počínáno a neopatrností touto smrt nebo těžké poškození na těle přímo byly přivoděny.

Nepřesvědčil-li se ten, kdo střelnou zbraň do ruky béře, je-li tato nabita čili nic, musí počítati s možností, že zbraň je vskutku nabita a tudíž nebezpečna a prohřešuje se proti povinné péči o tělesnou bezpečnost lidí přítomných, neužívá-li téže opatrnosti, jako při prohlížení zbraně nabité. Nastává-li trestnost pachatelova, jenž nenabitou střelnou zbraň na někoho spustí, nepřesvědčiv se dříve, není-li tato nabita, může zůstati tuto nerozhodným. Že by ten, kdo nabitou zbraň proti jinému spustil, nepřesvědčiv se dříve, zda není nabita, trestu nepodléhal, jest vyloučeno.