Rt 4091/1931
Pod pojem "zbraně" ve smyslu zákona, spadá i (malý) kámen, neboť zbraní po rozumu zákona jest každý předmět, který je způsobilý k sesílení útoku neb obrany proti osobě.

(Rozhodnutí ze dne 4.03.1931 , Zm I 445/30)
Z odůvodnění:
Stížnosti je však dáti za pravdu, pokud namítá, že útisk, jejž rozsudek shledal v jednání obžalovaných, byl spáchán použitím zbraně po rozumu § 2, odst. 2 zák. o útisku, a že proto neměl býti čin obžalovaných podřaděn pod ustanovení § 2 odst. 1, nýbrž pod ustanovení § 2, odst. 2 zákona o útisku.

Toto ustanovení zákona nemá (právě tak jako § 82 tr. zák.) na mysli jen zbraně v technickém slova smyslu, zbraní po rozumu tohoto ustanovení zákona jest každý předmět, který je způsobilý k sesílení útoku neb obrany proti osobě. Je tudíž zbraní ve smyslu § 2 odst. 2 zák. o útisku i kámen, a to i malý kámen. Vzhledem k tomu jest pokládati za zbraně i kameny, jichž obžalovaní podle skutkových zjištění rozsudkových použili k útoku na F-a. Názor rozsudku, že nebylo použito zbraní, je právně mylný.