Rt 4073/1931
Předmětem zločinu podle § 144 tr. zák. jest počatý a posud nenarozený lidský plod ve všech obdobích svého vývoje.

Předmětem pokusu zločinu podle §§ 8, 144 tr. zák. může býti i plod, který následkem pádu nebo z jiné přirozené příčiny již odcházel (ohledně něhož jest přirozený potrat již v běhu), pokus by tu byl vyloučen jen při plodu již odumřelém nebo za všech okolností odumírajícím.

(Rozhodnutí ze dne 13.02.1931 , Zm II 145/30)
Z odůvodnění:
Nalézací soud vzal sice podle rozsudkových důvodů za prokázáno, že se Aloisie G-ová, která byla asi ve čtvrtém nebo v pátém měsíci těhotenství, odebrala se dne 6. listopadu 1929 k obžalované Josefě K-ové v úmyslu, by si od ní dala vyhnati plod, a že K-ová provedla na ní vstřiknutím tekutiny nebo zavedením předmětu do její dělohy manipulaci, která měla míti v zápětí vyhnání plodu, a že příštího dne vyšel z G-ové za krvácení a silných porodních bolestí nevyvinutý plod jevící život, podle názoru soudu není tu však objektivní skutkové podstaty zločinu podle § 144 pokud se týče §§ 5, 144 tr. zák. proto, že není vyvráceno udání G-ové, že krátce před tím v lese upadla, krvácela pak z rodidel a měla silné bolesti, pročež prý soud nemohl nabýti úplného přesvědčení, že nastavší pak odchod plodu byl způsoben zákrokem obžalované K-ové, ani nemohl vyloučiti možnost, že právě vzhledem k onomu před tím utrpěnému krvácení a bolestem plod snad následkem upadnutí nebo z jiné přirozené příčiny již odcházel.

Zmateční stížnosti jest přisvědčiti, ovšem jen, pokud označuje za právně mylný názor, došedší v rozsudku výrazu, že tu nelze mluviti ani o pokusu zločinu podle §§ 8, 144 tr. zák. Správně dovozuje zmateční stížnost především, že předmětem zločinu podle § 144 tr. zák. jest počatý a posud nenarozený lidský plod ve všech obdobích svého vývoje, najmě, že předmětem způsobilým alespoň pro pokus tohoto zločinu může býti i plod, ohledně něhož jest přirozený potrat již v běhu. Pokud byl by pro nedostatek způsobilého předmětu vyloučen jen při plodu již odumřelém nebo (na př. následkem pádu) za všech okolností odumírajícím, čehož však nebylo v souzeném případě vzhledem k výslovnému rozsudkovému zjištění, podle něhož plod, který vyšel z G-ové, jevil život. Na tom, zda plod z ní odcházel pro tvrzené jí upadnutí nebo, jak se v rozsudkových důvodech dále praví, z jiné přirozené příčiny, nesejde.