Rt 4071/1931
Pojem "odstraniti" (§ 1 zákona o maření exekuce) znamená positivní činností provésti takové přemístění předmětu, že je jeho postižení exekucí alespoň ztíženo, spadá sem ukrytí a jemu se blížící způsoby disposice s majetkovým předmětem.

Neplacení pohledávky nelze podřaditi pod pojem odstranění majetkových předmětů.

Positivní disposicí s majetkovým předmětem (odstraněním majetkového předmětu) není popření jsoucnosti (držby) majetkového předmětu, ani odepření zprávy, umožňující vymáhajícímu věřiteli (výkonnému orgánu) exekuční zásah na majetkový předmět, takové jednání nutno podřaditi pod pojem "zatajení".

(Rozhodnutí ze dne 12.02.1931 , Zm I 123/30)
Z odůvodnění:
Rozsudek shledává v tom, že obžalovaný (vědomě a úmyslně) neplatil své věřitelce, ač mohl, a že (vědomě a v úmyslu, by jeho věřitel nemohl vésti exekuci na jeho provisní příjmy, a by tak zmařil uspokojení svého věřitele) nechtěl udati, u koho a jaké má pohledávky, - odstranění majetkových předmětů. Odstraniti majetkový předmět znamená positivní činností provésti takové přemístění předmětu, že je jeho postižení exekucí alespoň ztíženo. Spadá sem tedy především ukrytí a jemu se blížící způsoby disposice s majetkovým předmětem.

Že neplacení pohledávky nelze podřaditi pod pojem odstranění majetkových předmětů, netřeba zajisté dokazovati. Avšak positivní disposicí s majetkovým předmětem vůbec a tedy ani odstraněním majetkového předmětu není ani, popře-li kdo jsoucnost nebo držbu majetkového předmětu, nebo odepře-li zprávu, umožňující vymáhajícímu věřiteli (výkonnému orgánu) exekuční zásah na majetkový předmět. Takové jednání spadá pod pojem zatajení.