Rt 4070/1931
Okolnost, že dopravní strážník označil jízdní dráhu za volnou, nezprošťuje řidiče povinností, uložených mu co do rychlosti a opatrnosti.

(Rozhodnutí ze dne 12.02.1931 , Zm I 50/30)
Z odůvodnění:
Po věcné stránce namítá zmateční stížnost, že odsuzující výrok je právně pochybený proto, že, an první soud zjistil, že strážník na křižovatce dal obžalovanému znamení, že vjezd do Wilsonovy třídy je volný, nemůže býti shledána trestná nedbalost podle § 335 tr. zák. v tom, že jel větší rychlostí, než dopouští na křižovatkách nařízení z roku 1910 v druhém odstavci § 46.

Zmateční stížnost má za to, že, je-li zřízen na křižovatkách strážce a označí-li znamením ruky trať za volnou, neplatí předpis o počtu kilometrů. Skutečnost, že dopravní strážník označil jízdní dráhu za volnou, nezprošťuje řidiče povinností, uložených mu v §§ 45 a 46 min. nař., by zařídil jízdu co do rychlosti a opatrnosti i po volné trati křižovatky, tak, by svým povinnostem vyhověl a zabránil případné srážce. To obžalovaný, jak rozsudek zjišťuje, neučinil. Jel po zatáčce (křižovatce dvou ulic) rychlostí daleko převyšující přípustných 6 km za hodinu, totiž rychlostí nejméně 10 km, a touto rychlou a zároveň - (vzhledem k ostré zatáčce křižovatky a k velikému převodu v řízení, vyžadujícímu rychlé točení volantem k docílení plného vytočení, což jest při velké rychlosti obtížné) - také neopatrnou jízdou způsobil, že se nemohl náležitě vytočiti v jízdní dráze, nýbrž zajel na chodník a usmrtil stojící tam D-ovou, kdežto při jízdě nejvýše 6 km mohl podle přesvědčení soudu, opřeného o posudek znalce a o výsledek zkoušky, provedené při místním ohledání, docela dobře zatáčku vyjeti. Není tedy námitka zmateční stížnosti odůvodněna.