Rt 406/1921
Amnestie. Bylo-li již právoplatně rozhodnuto o návrhu na zastavení trestního řízení, nelze rozhodnouti o později podaném návrhu z důvodu jiné amnestie, aniž by rozhodnutí dřívější bylo zrušeno.

( Rozhodnutí Kr II 141/21, 31.03.1921 )
Z odůvodnění:
Při hlavním přelíčení prohlásil okresní soud usnesením ze dne 1. dubna 1919, že Jakubu S-ovi dle rozhodnutí presidenta republiky ze dne 21. ledna 1919 udělena byla amnestie, ježto podmínky této amnestie jsou dány, pročež řízení se dle § 2 tr. ř. zastavuje. Přítomné strany, také Andělína D. vzaly prohlášení to na vědomost.

Podáním ze dne 9. března 1920 sdělilo a odůvodnilo státní zastupitelství okresnímu soudu trestnímu v Brně svůj názor, že amnestie, ze dne 21. ledna 1919 vůči Jakubu S-ovi užito bylo neprávem a žádalo za rozhodnutí v tom směru, jsou-li tu podmínky amnestie ze dne 22. července 1919.

Okresní soud trestní v Brně nedbaje toho, že Jakubu S-ovi již jednou přiznána byla amnestie na základě rozhodnutí presidenta republiky ze dne 21. ledna 1919, vydal nové usnesení ze dne 24. dubna 1920, kterým se mu pro týž přestupek dle § 506 tr. z. opětně přiznává amnestie na základě rozhodnutí presidenta republiky ze dne 22. července 1919 a že se trestní řízení podle § 2 tr. ř. zastavuje.

Druhé usnesení okresního soudu trestního ze dne 24. dubna 1920, přiznávající Jakubu S-ovi amnestii ze dne 22. července 1919, jest sice ve věci správné, ale odporuje stěžejní zásadě trestního řízení, ve XX. hlavě trestního řádu obsažené, že v jedné a téže věci nesmí býti rozhodováno nálezem novým, dokud nález dřívější pořadem práva nebyl odstraněn. Prohlášeno-li prvým usnesením zastavení dalšího řízení dle § 2 tr. ř., bylo napřed se domáhati zrušení tohoto usnesení a pak teprve amnestie ze dne 22. července 1919 mohla přijíti v úvahu.