Rt 4053/1931
U nedokonaného zločinu těžkého uškození na těle jest třeba (kromě úmyslu alespoň nepřátelského vůbec) zjistiti vědomí pachatelovo o životu lidskému obyčejně nebezpečné povaze a o nebezpečném použití nástroje, který pachatel zvolil k provedení činu.

Poranění, třebas o sobě lehké, musí býti přivoděno nejen takovým nástrojem, nýbrž zároveň i takovým způsobem, s nímž obyčejně bývá spojeno nebezpečenství života.

(Rozhodnutí ze dne 29.01.1931 , Zm I 516/30)
Z odůvodnění:
Podle rozsudkového výroku jednal obžalovaný proti Františku H-ovi v úmyslu, způsobiti mu přerušení zdraví nebo nezpůsobilost k povolání trvající 20 dnů, stržení mysli nebo těžké uškození na těle o sobě tak, že mu způsobil poškození, třebaže o sobě lehké, avšak takovým nástrojem a takovým způsobem, se kterým bývá obyčejně spojeno nebezpečí života.

Podle stanoviska, které nejvyšší soud jako soud zrušovací zaujímá, jest třeba ke přičítání viny podle této skutkové podstaty zjišťovati zvláště úmysl způsobiti některý z těžkých následků uvedených v § 152 tr. zák. Jest rovněž třeba (kromě úmyslu alespoň nepřátelského vůbec) zjistiti i vědomí pachatelovo o životu lidskému obyčejně nebezpečné povaze a o nebezpečném použití nástroje, který pachatel zvolil k provedení činu. Poranění, třebas o sobě lehké, musí býti přivoděno nejen takovým nástrojem, nýbrž zároveň i takovým způsobem, s nímž obyčejně bývá spojeno nebezpečenství života.

Zda a proč tomu tak v souzeném případě bylo, jest vyšetřiti, zjistiti a odůvodniti. Tomuto formálnímu požadavku není učiněno zadost tím, že rozsudek poukázal prostě na posudek soudních lékařů, kteří, ač byli státním zástupcem správně upozorněni na to, že je třeba, by se zřetelem na obecnou zkušenost a na okolnosti případu blíže odůvodnili svůj výrok, vadu tu nenapravili ani dodatkem k posudku.

V rozsudkových důvodech není ani slova o úmyslu obžalovaného, ani o vědomí obžalovaného o nebezpečné povaze a o nebezpečném způsobu použitého nástroje, rozsudek neuvádí ani po stránce objektivní, než že posudkem soudních lékařů je zjištěno a soud vzal za prokázáno, že se lehké ublížení stalo takovým nástrojem a takovým způsobem, se kterým obyčejně bývá spojeno nebezpečenství života.