Rt 4046/1931
Pokud byl čin po celou dobu jízdy vlakem, byl spáchán ve všech okresích, jimiž vlak až do dopadení pachatele projížděl.

(Rozhodnutí ze dne 22.01.1931 , Nd I 10/31)
Z odůvodnění:
Rudolf D. byl obviněn z přestupku podvodu podle § 461 tr. zák., jehož se dopustil (hledě spolu k údajům obviněného), tím, že, nemaje peněz a chtěje se dostati domů, nasedl bez vědomí železničních zřízenců a bez jízdenky ve Svitavách na nárazníky zadního vozu rychlovlaku jedoucího ze Svitav do Prahy, a jel tak až do Českého Brodu, kde byl přistižen. Na objektivní náležitosti skutkové podstaty podvodu by podle toho poukazovalo, že se obviněný, usadiv se na náraznících zadního vozu, ukrýval před železničními zřízenci vykonávajícími uvnitř vozů kontrolu jízdenek, a že tak lstivým jednáním využíval nevědomosti těchto zřízenců o tom, že je drahou dopravován, a že tím vznikl a dále vzniká pokud se týče vzrůstá nárok dráhy na jízdné za jeho dopravu. Toto jednání bylo ovšem založeno již ve stanici nástupní (ve Svitavách), ale trvalo na všech svých objektivních složkách i po celou další dopravu, tedy také ještě, pokud obviněný projížděl územím okresního soudu v Českém Brodě. Jde tedy v souzeném případě o trestný čin spáchaný v několika okresích. Poněvadž obviněný byl okresním soudem v Českém Brodě zodpovědně vyslýchán, byl tu proti němu proveden prvý vyšetřovací úkon, je tento okresní soud podle § 51 odst. 2 a 3 tr. ř. příslušný k projednání této trestní věci.