Rt 4045/1931
K pojmu "před dvěma nebo více lidmi" (§ 11 zák. na ochr. rep.) jest třeba, by tito lidé byli současně na místě činu přítomni, nevyžaduje se však, by dvě nebo více osob projev skutečně postřehly, po stránce objektivní stačí možnost tohoto postřehu, po stránce subjektivní vědomí pachatelovo, že skutek může býti postřehnut ještě jinou osobou, než se kterou rozmlouval a k jejíž vědomosti se měl podle jeho úmyslu projev dostati.

(Rozhodnutí ze dne 20.01.1931 , Zm II 127/30)
Z odůvodnění:
Po věcné stránce namítá zmateční stížnost, že obžalovaný byl neprávem odsouzen pro přečin podle § 11 čís. 2 zák. na ochr. rep., poněvadž jeho závadný výrok byl sice pronesen v přítomnosti více, totiž tří osob (P-ové a dvou učňů), avšak slyšela jej jen P-ová. Zákon i praxe prý žádají, by aspoň dvě přítomné osoby urážku skutečně slyšely, neslyšely-li ji, nemohl prý býti president uveden v veřejný posměch.

K pojmu "před dvěma nebo více lidmi" jest třeba, by tito lidé byli současně na místě činu přítomni, nevyžaduje se, by dvě nebo více osob projev skutečně postřehly, po stránce objektivní stačí již možnost tohoto postřehu, po stránce subjektivní vědomí pachatelovo, že skutek může býti postřehnut ještě jinou osobou, než se kterou obžalovaný rozmlouval a k jejíž vědomosti se měl podle jeho úmyslu projev dostati.

Že tyto předpoklady v souzeném případě nebyly, obžalovaný v obhajobě ani netvrdil. Soud zjistil, vzav za prokázaný děj, jak jej potvrdila svědkyně P-ová, že urážlivé výroky byly proneseny v přítomnosti tří osob současně přítomných, a že je slyšela nejen svědkyně P-ová, nýbrž i oba učňové, kteří je rovněž potvrdili při prvním výslechu před četnictvem, a teprve dodatečně svou výpověď změnili. Nemůže tedy býti pochybnosti, že náležitost skutkové podstaty "před dvěma nebo více lidmi" jest splněna tím, co rozsudek formálně bezvadně zjišťuje. Pokud to zmateční stížnost popírá, nedbajíc při tom všech rozhodných skutkových zjištění soudu, neprovádí hmotněprávní zmatek po zákonu.