Rt 404/1921
I. K rozlišení napadení osoby úřední a úřadu.

II. Samostatná četnická stanice, jest úřadem ve smyslu § 76 tr. zák.

( Rozhodnutí Kr II 47/21, 23.03.1921 )
Z odůvodnění:
Nalézací soud zjistil, že dne 13. prosince 1920 dopoledne vrazilo do místnosti četnické stanice, kde úřadoval četnický strážmistr a četník, množství lidu s obžalovaným Josefem S. v čele, kterýž prohlásil, že přišel zbraně odebrati. Zbraně byly také odebrány a sepsány. Dále bylo zjištěno nalézacím soudem, že u četnické stanice, ve které se v době vtrhnutí do strážnice nalézalo asi 30 lidí uvnitř a asi 100 lidí před ní venku, byla postavena stráž, a že četníci později teprve byli uvolněni.

Zmateční stížnost brání se poukazem k tomu, že nešlo o čin, směřující proti úřadu, nýbrž jen proti jednotlivým osobám. Než soud nalézací výslovně zjišťuje, že šlo o odzbrojení četnictva Bzeneckého, nikoliv jen jednotlivých osob, jak to jest svrchu již uvedeno.

Také přichází v úvahu, že násilné vtržení do staniční místnosti, kterého se podle obžalovacího spisu súčastnili všichni obžalovaní, a postavení stráže před ní, nebylo toliko aktem, čelícím proti jednotlivým osobám, nýbrž aktem násilí, kterým působnosti četnické stanice samé násilně mělo býti a bylo překáženo.