Rt 3963/1930
Padělání (napodobení) doktorského diplomu a jeho vidimovaného opisu.

(Rozhodnutí ze dne 10. října 1930, Zm I 103/30.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zasedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku Krajského soudu v Litoměřicích ze dne 8. října 1929, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 199 písm. d) trestního zákona, zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a vrátil věc soudu prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí.
Z o d ů v o d n ě n í :
Napadený rozsudek uznává obžalovaného vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 199 d) trestního zákona, spáchaným tím, že obžalovaný v Ú. v roce 1928 doktorský diplom německé Karlo-Ferdinandovy university v Praze a jeho vidimovaný opis napodobil a padělal pokud se týče padělání vidimovaného opisu nastrojil. Ani ve výroku ani v důvodech se rozsudek nezmiňuje o účelu, za kterým si tak obžalovaný počínal. Rozsudek je tedy zmatečný podle čís. 9 a) § 281 trestního řádu, nezjistiv veškeré složky skutkové podstaty trestného činu, jímž uznává obžalovaného vinným.