Rt 384/1921
Činnost toho, jemuž hlavní pachatel nabídl bankovku, kterou mu bylo placeno jako pravou, opatřenou nepravým kolkem, by ji za odměnu proměnil, jest pouze spoluvinou na činu, jímž byl hlavní pachatel uznán vinným.

( Rozhodnutí Kr II 325/20, 26.02.1921 )
Z odůvodnění:
Obžalovaný K. nabídl v únoru 1920 spoluobžalovanému W. 50korunovou bankovku, kterou mu bylo placeno jako pravou, opatřenou falešným kolkem s tím, že mu dá odměnu 10 Kč, když tuto porušenou bankovku promění, což učiniti tento se také skutečně pokusil.

Nejvyšší soud sdílí názor, že celou činnosti obžalovaného K. nutno posuzovati jako činnost jednotnou, nesoucí se jedině k tomu, by zmíněnou bankovku vědomě udal za peníz pravý.

K tomu cíli použil pak obžalovaný K. další činnosti spoluobžalovaného W., kterou proto nelze považovat za novou samostatnou činnost tohoto obžalovaného, nýbrž toliko za další pokračování za týmž cílem se nesoucí činnosti hlavního pachatele, obžalovaného K., jemuž přece nešlo o nastrojení nového samostatného činu trestního, nýbrž toliko o to, by prostřednictvím obžalovaného W. zbavil se - t.j. vědomě udal- porušenou bankovku jako pravou.

Jednání obou je tedy nutno subsumovat pod skutkovou podstatu přečinu dle § 4 odstavec třetí zákona ze dne 22. května 1919 čís. 269 sb.z. a nař. a nalézací soud pochybil, když obžalovaného W. uznal vinným z přečinu dle § 4 odstavce prvního zákona ze dne 22. května 1919 čís. 269 sb.z. a nař.

(Pozn.: § 4 odstavec 1 - kdo peníze padělané nebo porušené, nedohodnuv se s pachatelem neb s osobou jinak na činu zúčastněnou, vědomě za pravé udává...

§ 4 odstavec 3 - kdo padělané, porušené nebo zlehčené peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, vědomě udává ze peníze pravé nebo plné hodnoty...)

Názor zmateční stížnosti, že trestní odpovědnost obžalovaného K. nutno posuzovati z hlediska spoluviny na zločinu dle odstavce prvého citovaného §u, byl by tehdy správným, kdyby obžalovaný K., nepředav obžalovanému W. porušenou bankovku, věděl, že tento sám má takovou bankovku, jíž nabyl od osoby třetí, od obžalovaného K. odlišné, naváděl toho, by ji zkusil proměnit.