Rt 381/1921
Poškození více osob nelze považovati za zvláštní přitěžující okolnost, je-li již zahrnuto v trestním činu.

( Rozhodnutí Kr II 215/20, 22.02.1921 )
Z odůvodnění:
Dlužno poukázati na to, že okolnost, kterou uvádí odvolání státního zastupitelství, jako okolnost zvlášť přitěžující, totiž, že jednáním obžalovaného byl poškozen větší okruh osob, jest již zahrnuta, v daném případě, v podstatě trestného činu samotného a nelze ji proto přičítati obžalovanému ještě zvlášť k tíži.