Rt 380/1921
Jde o krádež, nikoliv o zatajení nálezu, přivlastnil-li si pachatel věc uvnitř ohraženého obvodu, jenž náleží poškozenému.

( Rozhodnutí Kr II 5/20, 19.02.1921 )
Z odůvodnění:
Nalézá-li se věc na nádraží plotem ohraženém, když právě ohradou nádraží brání správa železniční sem přístupu nepovolaných osob, a vykonává tím držbu věcí uložených tam, ať již s jejím vědomím, či bez něho, tím spíše, že předepisuje vlastním zřízencům ku přístupu jedině oprávněným, by předměty tam nalezené, odevzdali nadřízenému úřadu, není možno dospěti k závěru, že pachatel pouze věc ztracenou nalezl, když musil se jí zmocniti v úmyslu zlodějském.