Rt 378/1921
Jest podílnictvím, nikoliv pouhým odvrácením podezření trestného činu, ukryl-li pachatel při domovní prohlídce věci, pocházející z krádeže, by je pro sebe uchránil.

( Rozhodnutí Kr I 772/20, 19.02.1921 )
Z odůvodnění:
Při domovní prohlídce kdy byl obžalovaný podezřelý z krádeže masa, vydal 55 kg masa, jež pocházelo z krádeže, spáchané jinou osobu, ač o tom, že maso bylo odcizeno nevěděl, při čemž si ponechal dalších 12 kg masa, ačkoliv se tedy dozvěděl, že z krádeže pochází a při domovní prohlídce je tudíž zapřel, by je pro sebe uchránil.

Není samo o sobě trestno, když vůči orgánům bezpečnostním, proti ní zakročujícím, osoba podezřelá z trestného činu, čin popírá a předměty podezření utvrzující ukrývá, sluší se však přece uvážiti, že v tomto případě nešlo stěžovateli o to, by odvrátil od sebe podezření trestného činu, nýbrž by uchoval v držení věci ukradené. Byl tedy obžalovaný důvodně uznán vinným zločinem podílnictví.