Rt 3746/1930
Předvolání svědka o obsahu trestního oznámení jest vyšetřovacím úkonem ve smyslu třetího odstavce § 51 trestního řádu, zakládajícím předstižení (§ 56 odst. 2 věta prvá trestního řádu).

(Rozhodnutí ze dne 23. ledna 1930, Nd II 2/30.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací rozhodl po rozumu § 64 trestního řádu ve sporu o příslušnost mezi okresními soudy v Městě Libavá a v Děčíně k projednání trestních věcí proti obviněnému T VII 634/28 Okresního soudu v Děčíně (s níž spojena usnesením řečeného soudu ze dne 17. prosince 1929 trestní věc T 141/29 Okresního soudu ve Fulneku) a T 155/29 pokud se týče T 458/29 Okresního soudu v Městě Libavá, že příslušným je k projednání řečených trestních věcí Okresní soud v Děčíně,
a t o p r o t o,
že, předvolav dne 13. července 1928 svědka o obsahu trestního oznámení, došlého na obviněného pod č. j. To VII 298/28, provedl časově první úkon vyšetřovací ve smyslu § 51 trestního řádu odst. třetí a tím předstihnuv ostatní zúčastněné soudy, založil svou příslušnost po rozumu § 56 trestního řádu odst. druhý věta prvá pro všechny řečené trestní případy.