Rt 3743/1930
Místem činu (§ 51 trestního řádu) při podvodu jest místo, kde nastalo uvedení v omyl, jímž jest čin dokonán.

(Rozhodnutí ze dne 22. ledna 1930, Nd I 30/30.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací rozhodl, slyšev generální prokuraturu, že je příslušným k provedení trestní věci proti obviněnému pro zločin podvodu Krajský soud v Bratislavě,

n e b o ť

zločin podvodu jest dokonán uvedením v omyl, což se stalo v Malackách. Kromě toho předešel Krajský soud v Bratislavě, dožádav Okresní soud v Opočně o zodpovědný výslech obviněného, proti němuž byl již před tímto dožádáním na základě oznámení podán obžalovací spis u Krajského soudu v Bratislavě. Ježto proti tomuto obžalovacímu spisu nebyly podány námitky, nemohla se již místní příslušnost vůbec změniti (§ 219 trestního řádu, § 274 11, článku zákonného XXXIII. z roku 1896).