Rt 374/1921
Stěžovateli, jenž již v opravném prostředku naznačil jednotlivé důvody, není tím zabráněno v tom, by posléze neprovedl opravný prostředek podrobněji.

( Rozhodnutí Kr II 65/21, 15.02.1921 )
Z odůvodnění:
Z okolnosti, že stěžovatel již v ohlášení samém naznačuje jednotlivé důvody zmatečnosti, nelze vyvozovati, že by mu nepříslušelo právo, zmateční stížnost i odvolání po doručení vyžádaného opisu rozsudku podrobněji provésti.