Rt 3701/1929
O podání, označeném jako "odvolání", které obžalovaný sám sepsal a jež je svým provedením zmateční stížností, jest rozhodnouti jako o zmateční stížnosti.

( Rozhodnutí Zm I 576/29, 12.12.1929 )
Z odůvodnění:
Zrušovací soud vyslovil, že podání, označené jako "odvolání", které obžalovaný sám sepsal a jímž napadá odsuzující rozsudek, je svým obsahem provedením zmateční stížnosti. O podání tom jest nyní rozhodnouti jako o zmateční stížnosti.

Každý opravný prostředek jest nutno posuzovati dle jeho obsahu a nikoliv podle označení jeho, provedeného obžalovaným.