Rt 3698/1929
Porušení zákona (§ 33 tr. ř.) v ustanovení § 11 odst. (1) zák. ze dne 21. března 1929, čís. 31 sb. z. a n., byla-li v trestním příkazu vyslovena ztráta práva volebního.

Trestním příkazem jest možno uložiti pouze takový druh trestu, který zákon výslovně umožňuje.

( Rozhodnutí Zm I 654/29, 11.12.1929 )
Z odůvodnění:
Oním trestním příkazem byl obviněný odsouzen pro přestupek krádeže podle § 460 tr. zák. do vězení na 48 hodin nepodmínečně a vyslovena při tom ztráta práva volebního do obcí. Trestní příkaz nabyl právní moci a odsouzený si dne 18. července 1929 trest odpykal. Nehledíc k tomu, že v souzeném případě neměl býti vůbec vydán trestní příkaz, any tu nebyly podmínky prvé věty § 10 zákona ze dne 21. března 1929, čís. 31 sb. z. a n., kdyžtě trestní oznámení nebylo četnictvem učiněno ani na podkladě vlastního služebního postřehu, ani na podkladě výslovného doznání před ním učiněného, - - - byl vyslovením ztráty práva volebního porušen zákon v § 11 odst. 1 citovaného zákona, jenž výslovně uvádí, že ztráta práva volebního nesmí býti v trestním příkazu vyslovena.

Bylo proto zmateční stížnosti, podané generální prokuraturou podle § 33 tr. ř. na záštitu zákona vyhověti a podle § 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo.