Rt 3693/1929
Zavinění podnikatele staveb, který, ač věděl, že dráty nízko nad stavbou prochází silný elektrický proud, nedal je odstraniti a v práci pokračoval.

Samostatný podnikatel, který převzal provedení celé práce (přístavby), zodpovídá (§ 335 tr. zák.) i ohledně provádění tesařských prací; je na něm, by sám i v tomto ohledu učinil všechna opatření, jichž je třeba k ochraně života a zdraví zaměstnaných jím dělníků.

( Rozhodnutí Zm II 65/29, 3.12.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnosti obžalovaných namítají shodně podle § 281 čís. 4 tr. ř. porušení práv obhajoby proto, že nebyly připuštěny důkazy nabídnuté o tom, že obžalovaný Karel B. dal rozkaz dělníku Ludvíku P-ovi, by vypnul proud (přerušil spojení) a že do doby, pokud se tak nestane, nemá nikdo na stavbu choditi, což prý věděl a slyšel i Vilém S.; dále o tom, že práci tesařskou na svůj účet a svými dělníky prováděl František P.

Onen důkaz měl sloužiti zjevně k prokázání toho, že obžalovaný Karel B. učinil vše, čeho bylo zapotřebí, by nikdo nebyl na životě ohrožen, a že si S. zavinil smrt sám; tento důkaz měl osvědčiti zavinění P-ovo, jehož dělníkem byl S., jenž k smrti přišel právě při výkonu tesařských prací. Důkazy jsou však zbytečné a právem byly zamítnuty; důkazy o oné okolnosti proto, že obžalovaný Karel B. výslovně přiznal již v přípravném řízení, že začal se stavbou dne 3. září a nedal dráty odstraniti ani proud vypnouti a teprve ve čtvrtek 6. září 1928 říkal montérovi P-ovi, by odstranil dráty, a že připustil, že přes to, že věděl, že dráty prochází silný elektrický proud a že dráty jsou tak nízko nad stavbou, že by tam někdo mohl přijíti k úrazu, odstraniti je nedal a v práci pokračoval. Svědek Ludvík P. ovšem ani onen pozdní rozkaz nepotvrdil, avšak i kdyby jej byl obžalovaný B. dal, nebyl by tím prost zodpovědnosti za nebezpečí z nechráněného silného elektrického vedení, an před splněním rozkazu pokračoval v práci a udržoval tak stav pro pracující dělníky nebezpečný. Nebylo zapotřebí prováděti ani druhý důkaz jednak vzhledem k tomu, že obžalovaný B. jak v přípravném řízení, tak při hlavním přelíčení připustil, že si k provádění tesařských prací zjednal Františka P-u, jednak proto, že, převzav provedení celé přístavby, byl jako samostatný podnikatel zodpovědným i ohledně provádění tesařských prací a bylo tedy na něm, by sám i v tomto ohledu učinil všechna opatření, jichž bylo třeba k ochraně života a zdraví zaměstnaných jím dělníků.

I kdyby se snad důkazy o zodpovědnosti P-ově prokázala spoluvina P-ova, nemohlo by to ospravedlniti obžalované, jejichž vinou nebezpečný stav v té době již tu byl a ohrožoval všecky, kdož na stavbě byli zaměstnáni, a měl proto býti odstraněn obžalovanými, neboť oni v prvé řadě jako stavbyvedoucí byli zodpovědni za provedení všech přípravných zabezpečovacích prací, mezi něž patřilo i vhodné odstranění nebezpečného elektrického proudu z dosahu všech na stavbě zaměstnaných osob.