Rt 3683/1929
Spolupachatelství u verbálních deliktů. Nezáleží na tom, že nelze dokázati, který spolupachatel vyhrůžku pronesl.

( Rozhodnutí Zm I 445/29, 28.11.1929 )
Z odůvodnění:
Rozsudek zjišťuje v rozhodovacích důvodech, že se obžalovaní umlouvali dne 12. října 19 28 zrána za tehdejší hornické stávky na Kladensku před bytem horníka Antonína Z-y v S., že Z-ovi "nabijí držku", že jeden z nich se vyjádřil: "Až otevře, tak mu dám pěstí do držky a řeknu: Tak se stávkuje?", a že jeden z nich svítil elektrickou lampičkou do okna Z-ova a pravil: "Vstávej na panský!, a zjišťuje dále, že Z., který nestávkoval, měl z vyhrůžek strach a odešel proto z domova teprve, až se rozednilo. Dále uvádí rozsudek v rozhodovacích důvodech: "Oba svědkové Z. a Z-ová poznali s určitostí všechny tři obžalované na místě činu, třebas nemohli s určitostí potvrditi, a to pro tmu tehdy panující, který z obžalovaných ty které trestné úkony prováděl a ony výroky pronesl. Stačí, že všichni tři stáli před oknem Z-ovým a svou přítomností dodávali vzájemné činnosti důraz a s protizákonným jednáním toho kterého svého společníka se ztotožňovali".

Rozsudek tedy zjišťuje, jak bylo již poznamenáno, že obžalovaní jednali jako spolupachatelé, a spolupachatelé odpovídají nejen za svou vlastní činnost, nýbrž i za činnost ostatních spolupachatelů a vůbec za celý výsledek společné činnosti.