Rt 3676/1929
Osobu, podezřelou z trestného činu, který jest stíhati z povinnosti úřední, smí kdokoliv zadržeti za tím účelem, by ji odevzdal příslušné vrchnosti; toto právo je nutným důsledkem práva uvedeného v § 86 tr. ř. a výronem zájmu státu na zachování právního pořádku a pro jednotlivce, jenž je jako člen státního celku súčastněn na jeho zájmech, konkretním právem, jež porušiti není zadržené osobě dovoleno.

( Rozhodnutí Zm II 238/29, 25.11.1929 )
Z odůvodnění:
Rozsudek zjišťuje v rozhodovacích důvodech, že Jan T. st. vyzval obžalovaného a jeho druhu, jež viděl seskočiti s cizího meruňkového stromu a u nichž pak nalezl v brašnách po 5 kg meruněk, by ho následovali na četnickou stanici v Ž. k vůli zjištění totožnosti, ježto nechtěli udati jména a nechtěli říci, odkud mají meruňky, a zjišťuje dále, že se obžalovaný a jeho společník zdráhali výzvy uposlechnouti, že Jan T. st. chtěl proto jízdní kolo obžalovaného obrátiti směrem k Ž. a že obžalovaný uhodil v tomto okamžiku Jana T-e st. hustilkou jízdního kola po hlavě tak, že mu způsobil krvácející ránu, a že toto zranění trvalo a bolelo 4 až 5 dní.

Pokud jde o otázku, zda byl Jan T. st. jako osoba soukromá oprávněn vyzvati obžalovaného, by ho následoval za oním účelem na četnickou stanici v Ž., po případě ho tam za tímto účelem dopraviti, jest plně souhlasiti s právním názorem stížnosti, že osobu, jež je podezřelou z trestného činu, který jest stíhati z povinnosti úřední, smí kdokoliv zadržeti za tím účelem, by ji odevzdal příslušné vrchnosti, že toto právo je nutným důsledkem práva v § 86 tr. ř. uvedeného a výronem zájmu státu na zachování právního pořádku a pro jednotlivce, jenž je jako člen státního celku súčastněn na jeho zájmech, konkretním právem, jež porušiti není zadržené osobě dovoleno (rozh. č. 3136 víd. úř. sb. a j.).