Rt 3665/1929
Místem spáchaného činu podle § 51 odst. prvý tr. ř. jest při podílnictví na krádeži (§ 185 tr. zák.) místo, kde trestná činnost, zahájená na se převedením a ukrýváním ukradené věci, vyvrcholila v prošantročení prodejem věci.

Nejvyšší soud jako soud zrušovací, vyslechnuv generální prokuraturu, v trestní věci Václava C-e pro zločin podílnictví na krádeži podle §§ 185, 186 tr. zák. rozhodl ve sporu o příslušnost mezi krajským soudem trestním v Brně a krajským soudem v Hradci Králové, že příslušným jest krajský soud trestní v Brně.

( Rozhodnutí Nd II 105/29, 14.11.1929 )
Z odůvodnění:
Mezi oběma soudy ohledně skutkového stavu není sporu o tom, že Václav C. podle své výpovědi z 11. července 1929 odcizené zboží převzal od neznámého muže na nádraží v České Třebové a pak zboží to prodal Eduardu K-ovi v Moravské Chrastavé, soudní okres Svitavy. Místem spáchaného činu podle § 51 odst. prvý tr. ř. jest místo, kde byla předsevzata činnost, dovršující pojem trestného činu, bez ohledu na to, ke nastal výsledek. v souzeném případě trestná činnost, zahájená na se převedením a ukrýváním ukradené věci vyvrcholila v jejím prošantročení prodejem v Moravské Chrastavé. Jest tedy příslušným krajský soud trestní v Brně.