Rt 3660/1929
Nezáleží na pojmenování, jímž označil, najmě obhájcem nezastoupený obžalovaný, opovězený jím opravný prostředek, když z obsahu podání vychází na jevo, že jde ve skutečnosti o jiný opravný prostředek.

( Rozhodnutí Zm II 243/28, 9.11.1929 )
Z odůvodnění:
Obžalovaný opověděl proti rozsudku v zákonné třídenní lhůtě odvolání, žádaje zároveň na brzké doručení rozsudku, by mohl "rekurs proti této výměře trestu" včas podati. I v dalším podání došlém soudu 21. června 1929 poukazuje na odvolání, jež proti rozsudku včas opověděl, a žádá za zřízení obhájce chudých, by jím včas odpověď na žalobu a odvolání mohl podati a podle soudního záznamu dostavil se dne 25. června 1929 osobně k soudu a znovu požádal, by mu byl zřízen obhájce chudých "k provedení odvolání do výroku o trestu a k odpovědi na odvolání státního zástupce". Dne 10. července 1929 došlo soudu podání obžalovanému zřízeného obhájce chudých, v němž se však neprovádí odvolání, nýbrž výhradně zmateční stížnost z důvodů § 281 čís. 4 a 9 a) tr. ř. a odpovídá zároveň na odvolání veřejného obžalobce.

Nezáleží zásadně na pojmenování, jímž označil, najmě obhájcem nezastoupený obžalovaný, opovězený jím opravný prostředek, když z obsahu podání vychází na jevo, že jde ve skutečnosti o jiný opravný prostředek.